STANOVÁNÍ ML. HASIČŮ

Mladí hasiči, se za celoroční práci dočkali stanování, na které se vždy velice těší. Počasí nám přálo, tak jsme se mohli vydat na stanování v přírodě.

Začátek byl odstartován v pátek 1. 7. 2016 v 9.00 hod. jsme vycházeli pěšky stezku lesem plnou úkolů, za které mládež sbírala body do celkové tabulky, která se vyhodnocuje vždy na konci stanování. Úkoly nebyli náročné, ale spíše sluníčko,které nás ubíjelo, nám ubíralo spoustu sil, ale my jsme se nevzdávali a po 3 hodinách dorazili do cíle naší trasy. Za odměnu nás čekal výborný oběd. Úsměvné bylo také stavění stanů, které nám každoročně zabere mnoho času, ale přidá mnoho úsměvných příhod. K večeru nás přijela navštívit parta kluků z JSDH Hrabství, která měla pro naší mládež připravenou soutěž s hasičskou tématikou. Mladí hasiči, bez nadsázky ukázali, že se ničeho nebojí a soutěže zvládli bez potíží.. S kluky z JSDH Hrabství si naše mládež mohla vyzkoušet výjezdové vozidlo CAS 25 „Anežku“ , její výbavu a ostatní možnosti.

Ráno, jsme se opět probudili do krásného slunného dne. Tak akorát na soutěže a hasičské olympiády a dovednosti nejen z hasičské tématiky, ale také ze života a jejich nástrah, kterým jsme se věnovali po celou dobu stanování. Mládež je do všech soutěží velice zapálená, což nás velice těší a máme také radost, že se motivovali i mezi sebou navzájem pomáhali.Po dobu stanování, v průběhu her a soutěží vládl všude smích a radost dětí, tím jsme věděli, že účel stanování se nám v průběhu plní znamenitě. Stanování bylo obohaceno programem pro rodiče mladých hasičů, které si připravili děti, za upečené moučníky a bábovky, které jim rodiče přivezli na odpolední svačinku. Programem byla volba Miss a Missák mladých hasičů, kde rodiče měli losovat o nejlepší masku, zpěv, tanec a nakonec módní přehlídku….rozhodování bylo náročné, jelikož všichni do volby programu, dali kus sebe, ale nejlepší vždy vyhrává. Poslední večer. nás v pozdních hodinách čekala „ hrůzostrašná stezka odvahy“. Každý si prošel trať v černočerné tmě, plné vřískotu. Všichni se ve zdraví navrátili a hlavně šťastní, že už tu stezku mají za sebou. Každý z mladých hasičů dostál dřevěnou medaili s certifikátem odvážného hasiče, jako malou náplast za strašidelný les. Ten večer nikdo neprotestoval, že má jít spát, les nás tak vyčerpal, že jsme zalehli a tvrdě spali. Ačkoliv jsme museli předem zabalit stany před přicházející bouřkou a všichni se nastěhovat do chaty, možná i tím všichni usnuli jako nemluvňata a spokojeně spali.

Tak, jak to bývá, doba stanování uplynula, nastala chvíle balení věcí a příprava na odjezd domů, ale ještě nám scházelo celé dopoledne k soutěžím a hrám. Ty jsme využili, díky opět krásnému počasí. Hned od rána pálilo sluníčko, takže jsme hráli vodní hry. Nejvíce bavila ml.hasiče balónková válka s napuštěnými balonky vodou. Nepochybně všichni mokří, ale šťastní. Opět se ukázalo, že hasičům voda nevadí. Po všech hrách a vodních zábavách nastalo loučení a s tím přišlo i celkové vyhodnocení, bodového systému po celou dobu stanování. Výsledky mezi družstvy byly naprosto těsné a všichni dostali za odměnu medaile, reklamní předměty a sladkosti. Díky sponzorům(Mladý Leader – Hradec nad Moravicí 5 000,- Kč a Obecní úřad ve Skřipově 2 000,-Kč), kteří poskytli finanční dar, se mohli děti radovat z rozdaných medailí a dárků. Ceny v podobě reklamních předmětů poskytli tito sponzoři: ministerstvo zemědělství ČR zasláno přímo od p.ministra Ing.Mariana Jurečky/ společnost automax -oficiální dovozce olejů a maziv Shell/společnosti ABEL – Opava/FCA Group - společnost FIAT /MEWA Textil-Service s.r.o./ZPMV-211- zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra/ Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav/ČSOB Pojišťovna/Agrotip Opava, s.r.o. – John Deere/STROM Praha a.s. Veškeré odměny si mladí hasiči, poctivě zasloužili svou vytrvalostí a dravostí, do které při každé soutěžei šli. Ale nebýt již výše jmenovaných sponzorů, realizace stanování by se nepovedla natolik. Tímto bych chtěla, jménem celého SDH Hrabství poděkovat všem sponzorům a lidem, kteří se jakkoliv aktivně podíleli na realizaci stanování, díky Vám, vše dopadlo na výbornou a již nyní se moc těšíme na další rok stanování.

Za mladé hasiče, Radim & Martina Petrášovi (vedoucí mladých hasičů SDH Hrabství)

ČINNOST MLADÝCH HASIČŮ SDH HRABSTVÍ

V DUBNU - jsme s mladými hasiči vyklízeli příkopy ve dvou termínech (23. 4. a 7. 5. 2016), v okolí Skřipova, Hrabství a Jakubčovic. Opět mladí hasiči, nasbírali neskutečný počet pytlů odpadu, který se nashromáždil v okolních příkopech.

27 dětí (na obrázku pouze 1 skupina), 4 dospělí = 40 pytlů skla, 28 pytlů plastů, 22 pytlů směsného odpadu a 9 pneumatik.

Touto cestou, bych chtěla ještě jednou poděkovat všem mladým hasičům, Katce Stecjukové a panu starostovi Ing. Radimovi Čechovi za pomoc při vyklízení a pracovní nasazení. Opět máme kolem sebe krásně čisto, teda aspoň na chvíli. :)

V KVĚTNU - mladí hasiči obhajovali podzimní část hasičské hry PLAMEN, kde se v jarním kole umístili na krásném 4. místě z 9 družstev. Ačkoliv v parném počasí, kde nám sluníčko ukázalo svou moc a ubíjelo nás při disciplínách, tak musím konstatovat, že se všichni drželi statečně a svým úsilím dokázali vybojovat krásné časy.

V ČERVNU - jsme se zúčastnili pohárové soutěže memoriál Jana Drašáka v Kajlovci, kde v požárním útoku mladí hasiči vybojovali v čase 0:0:26:84, krásné 4. místo. Opět z 9 družstev, a ačkoliv jsme celou dobu trénovali pouze bez vody, jelikož byl PS 12 na repas v opravě, tak si dovolím konstatovat, že byli mladí hasiči skvělí a nevzdávali se bez boje. Za to všem patří veliké DÍKY!!!

Požární stroj PS 12, jsme již přivezli ze servisu celou opravenou a mladí hasiči se můžou opět těšit na další plnohodnotné tréninky. 

V ČERVENCI - nás čeká 3 denní stanování na myslivecké chatě v Bravenčíku, které si mladí hasiči zasloužili za celoroční aktivity a soutěže. Doufejme, že nám sluníčko bude nakloněno a pokud ne, my hasiči se vody nebojíme!

Chtěla bych popřát, ne jen mladým hasičům, ale i všem občanům Skřipova a Hrabství pohodové prázdniny, plné pohody a relaxace. O prázdninách a dovolených načerpejte nové síly a dávejte na sebe pozor, nebezpečí číhá na každém kroku. Užijte si krásné léto.

Mějte se krásně.                                          Radim & Martina Petrášovi – vedoucí mladých hasičů SDH Hrabství

SOUTĚŽ V KAJLOVCI - POŽÁRNÍ ÚTOK A ŠTAFETA 60 M

Datum 7. 6. 2014 pro nás znamenal poslední soutěž v jarním kole roku 2014. Toto datum určovalo soutěž v Kajlovci, na kterou jsme trénovali a těšili jsme se, že si ji pořádně užijeme, protože jsme věděli, že soutěž v Kajlovci je vždy pohodová a pokaždé si z ní odvezeme nějaký zasloužený pohár. Tentokrát se na tuto soutěž připravili obě družstva, jak starší, tak i mladší. Konečně po roce zase obě družstva současně. Splnil se nám sen, jet společně. Krásně nám svítilo sluníčko a nic nebránilo k tomu, aby jsme ukázali, na co jsme se tak pečlivě připravovali.

Opravdu se nám velice mnoho dařilo, mladší družstvo - získalo 3.místo a starší družstvo - se bravurně zařadilo na stupínek vítězů, čili krásné 1.místo - v požárním útoku. Dále jsme se také zúčastnili štafety jednotlivců na 60 M. Zde jsme měli skvělé umístění mladšího družstva:

1.místo – Marek Jakub
3.místo – Pavel Řeháček

Všichni si zaslouží veliké poděkování, že tak skvěle reprezentovali naši obec za SDH HRABSTVÍ. Jste skvělí a udělali jste nám nesmírnou radost.

UKLÍZENÍ PŘÍKOP – SMĚR SKŘIPOV – STARÁ VES

Mladí hasiči v uklízecí akci pokračovali a tentokrát jsme zvolili trasu na Starou ves. V daném termínu se uzavřela cesta pro práce na veřejné komunikaci a tím pádem,pro ml. hasiče to byla rozhodně bezpečnější trasa. Sice byla výrazně náročnější a o poznání delší, ale stála za to. Posuďte sami příspěvky (fotografiemi), že nepořádku spíše kolem cest přibývá, než-li aby ubývalo.

Opět mladí hasiči mezi sebou zápasili, ale tentokrát o nejzajímavější nález. Což bylo těžko rozhodnout, kdo vyhrál, protože nálezy byly tentokrát luxusní. Nejenže jsme našli keramickou mísu od toalety, kompletní sestavu PC, televizor, koberec, nespočet plastových lahví, ale výrazně více pneumatik a kovového šrotu, skla a jiných.

Doufejme, že při shlédnutí fotografií se lidé zamyslí, jak příroda trpí a jak je potřeba ji chránit, před útokem nemyslících lidí, kteří dokážou takto zdevastovat, nám tak krásné prostředí ve kterém žijeme. Nebuďme lhostejní a mysleme na přírodu!!!

UKLÍZENÍ PŘÍKOP – SMĚR SKŘIPOV K BUKU

SDH Hrabství v zastoupení mladých hasičů, se vydalo dne 1. 5. 2014 vyklidit příkopy kolem cest, směrem „k buku“. Sluníčko nám krásně svítilo a ml. hasiči plní elánu ještě netušili, co je čeká a nemine.

Začali jsme od tzv. „kuta“, kde jsme si rozdali rukavice, odpadkové pytle a hurá do práce… :)
To jsme ovšem netušili, jaké poklady nalezneme hned ze startu. Hrnce, hrníčky, lahve-sklo, pneumatiky, spreje, barvy, PET láhve, plasty, sklo, obaly od potravin a jiné. Mladí hasiči při dalším a dalším nálezu se nestačili divit a soutěži mezi sebou, kdo jaký poklad najde…posuďte sami.

KOUPÁNÍ V HOTELU BELÁRIA HRADEC NAD MORAVICÍ

Po zamluvení termínu v bazénu, jsme se nemohli dočkat, kdy konečně nastane den D. I když je březen a podle kalendáře by měla být zima, venku to rozhodně nevypadalo jako v zimě, ale jako na jaře. Počasí nám vskutku přálo a sluníčko nás krásně hřálo dlouhou cestou do Belárie.

Všichni mladí hasiči jsou vodní „živli“ a dostat je z vody je nadlidský výkon. Ale o to nám nešlo, spíše naopak. Přáli jsme si, aby se pořádně vyřádili. A to se rozhodně podařilo. Voda cákala až na dlažbu a jsme docela rádi, že jsme měli bazén jen pro sebe, jelikož nikdo jiný by si s námi moc nezaplaval. Házeli jsme si míčkem a soutěžili, kdo nejrychleji přeplave přes bazén. Radosti a smíchu bylo velice mnoho a to byl náš účel. Myslím, že nebyl nikdo, kdo by si bazén neužil. Jsou to prostě potápěči... :)

Po hodině a půl naše návštěva Belárie nekončí, zařídili jsme, abychom si mohli, sednou do modrého salónku a vychladnout z vody, před tím, než půjdeme na autobus domů. Ovšem to bych Vám přála vidět, jací jsou mladí hasiči gurmáni. Mysleli jsme si, že si dají pohár, maximálně palačinku či hranolky, ale to jsme se pěkně spletli. Objednávky lítali jedna za druhou. Jeden si objednal, palačinky se zmrzlinou, druhý zase řízek přes celý talíř a k tomu velkou porci hranolek, pak další a další objednávky, ze kterých přecházel zrak. Završil to Ondík Binar objednávkou kuřecích marinovaných křidélek s porcí hranolek.... řeknu Vám, měli jsme s Radimem strach, že děti objednávky přehnali a báli jsme se, že tyto objednávky nemají šanci sníst – natož zaplatit. Už jsme se viděli s Radimem, jak myjeme v Belárií nádobí, ale nakonec vše dobře dopadlo.

Mladí hasiči nám opět dokázali, že se ničeho nebojí a vše do posledního sousta snědli a vypili. Dokonce číšník byl mile překvapen, že vše bylo snězené a hlavně že všem maximálně chutnalo. Zaplatili jsme „naštěstí“ a ubírali jsme se k domovům.

Nabízíme na fotografiích, že si den mladí hasiči rozhodně užili a s plnými bříšky spokojeně odjeli domů. Zase jeden nezapomenutelný den plný smíchu a radosti...

VALENTÝNSKÉ DÍLNY

Na tento pátek padl svátek sv. Valentýna. Rozhodli jsme, že vytvoříme přáníčka pro maminky a tatínky, aby taky měli radost, že si na ně své ratolesti vzpomněli. Díla přáníček byli opravdu luxusní. Mladí hasiči podle předloh a různých vytištěných tvarů vytvořili famózní a okouzlující přáníčka a dovolím si tvrdit, že nejedné mamince a tatínkovi vykouzlí úsměv na rtech.

Měli jsme skvělý pocit, že mladé hasiče tato mini dílnička udělala radost a hlavně, že sami a s chutí a 100% , že je nemusel nikdo do ničeho nutit, vytvořili sami od sebe nádherné přáníčka. Posuďte sami dle fotografií, jaké skvělé přáníčka se jim povedly.

SOUTĚŽ VE VÍTKOVĚ V UZLOVÁNÍ

Danou sobotu jsme se vypravili do Vítkova na soutěž v uzlování v 5 základních uzlech. (zkracovačka, plochy uzel, tesařský uzel, úvaz na proudnici, lodní uzel) Tyto uzly jsme nacvičovali jako pokaždé, když nás čeká tato každoroční soutěž.

Po příjezdu panovala obzvlášť velká nervozita, jako před každým závodem. Někteří jsou opakovaně na této soutěži a někteří jsou prvně. Ale nervózní jsou všichni. Při startu jsou sice klidní, ale při prvních nezdařených uzlech se nervozita projevuje více. Všichni se navzájem podporují, ale nic moc nám to platné nebylo. Pro nás nebyla žádná šance na umístění. Prostě zde jsou letos lepší borci, ale my se nevzdáváme a na příští rok se připravíme ještě lépe a dokážeme všem, že SDH HRABSTVÍ se dokáže také prosadit.

Nakonec soutěže si pořadatelé, připravili pro vedoucí mládeže společné měření sil mezi sebou a to tak, že se museli obléci do zásahového kabátu, nasadit si přilbu, udělat jeden uzel a pak přiběhnout k cíli nasadit si zaslepenou přilbu na oči a p tento uzel a o hmatu uvázat zkracovačku. Řeknu Vám, že dá každému vedoucímu velkou fušku, aby poslepu uvázal jakýkoliv uzel a dokázal tím mladým hasičům, že všechno jde, když se chce. Jsem ráda, že se i mi povedlo uvázat tento uzel a dokonce získat diplom za 3. místo. Potěšilo nás, že jsme domů nejeli s prázdnou. A mě hřálo na srdci, že jsem vyzvedla náš team aspoň tím 3. místem.