STRUKTURA SDH Hrabství platná od 1.1.2019

starosta SDH........................................ Martin Fešar (Hrabství)

náměstek starosty ............................... Radim Petráš (Skřipov)

velitel SDH .......................................... Daniel Černík (Hrabství)

pokladník a hospodářka ...................... Kateřina Stecjuková (Hrabství)

revizor účtů ......................................... Věra Havrlantová (Hrabství)

revizor účtů ......................................... Jana Pastyříková (Hrabství)

vedoucí mladých hasičů - senior (dohled).................... Radim a Martina Petrášovi (Skřipov), Daniel Černík (Hrabství)

vedoucí mladých hasičů - junior ....................... Tomáš Suchánek a Karolína Šónová

instruktoři ml. hasičů..................Ondřej Černík, Pavel Řeháček, Zuzana Petrášová, Petr Lindovský

Členové SDH

Svatava Šónová, Barbora Kožaná, Ladislav Jedlička, Pavlína Tenglerová, Mgr. Ondřej Hořín, Lucie Kubíčková, Lucie Řeháčková, Adam Dluhoš